Sedan 1997 ger

Tillsammans Mot Droger och Våld

dig svar

Vart vänder jag mig?

Hur ska jag göra?

Vad behövs?

Har jag rätt att…?

Tillsammans Mot Droger och Våld  bygger på den självklara tanken om “Det goda samhället”, d.v.s. vår plikt att ta ansvar för varandra och speciellt för våra barn och ungdomar.

Våra barn och ungdomar har rätt att utgå ifrån att vuxenvärlden, det må vara familjen, skolan, arbetsplatsen, kommunen eller landet, värnar om deras hälsa och framtid.

– I ett samhälle som bygger på gemenskap och humanism är en drogfri och sund omgivning inte ett alternativ utan en självklar rättighet.

– Namnet Tillsammans Mot Droger och Våld syftar på nödvändigheten av samverkan mellan familj, skola, arbetsplatser, organisationer och samhälle.

-Tillsammans Mot Droger och Våld gör årligen olika former av insatser i ett     40-tal kommuner runt i landet. Det kan vara inom ämnen som olika droger, tobak, alkohol, ätstörningar, självskadebeteende, mobbning etc.

Tillsammans Mot Droger och Våld har beställt och distribuerar filmen VID SKILJEVÄGEN – En film om samspelet mellan barn, ungdomar och vuxna. Medverkar gör bl.a. Peter ”Foppa” Forsberg, Kaj Keinänen, Magdalena Forsberg, Ingela Wallin, Anna-Karin Kammerling och Hasse Bergqvist.

Tillsammans Mot Droger och Våld samverkar med, och distribuerar material från, andra organisationer och aktörer i missbruks, våld och mobbningsfrågor bl. a. från Arbetsplatser mot droger exempelvis videofilmen “Ett Rött Streck”. Den finns numera på fyra språk och sprids bland annat av anti-drogorganisationer i Holland.

Tillsammans Mot Droger och Våld sprider material som ger optimism och konstruktiva handlingsvägar vad gäller arbetet mot alkohol- och narkotikamissbruk. Vi sprider till exempel boken KAN DOM SÅ KAN VI, som handlar om den internationellt uppmärksammade Sundsvallsmodellen i alkohol- och narkotikafrågor. Finns på svenska och engelska.

Tillsammans Mot Droger och Våld sprider dessutom studieboken FÖR KVALITET OCH SÄKERHET, att hantera alkohol och andra drogproblem i arbetslivet. Ges ut på flera språk i europeiska länder.

FRÅGAN ÄR FRI

Kostnadsfri rådgivning.

Tillsammans Mot Droger och Våld ger Dig svar! Vart vänder jag mig? Hur ska jag göra? Vad behövs? Har jag rätt att…? Frågorna är många för Dig som närstående, som arbetsgivare, som politiker, som kamrat, som…

Tillsammans Mot Droger och Våld ger Dig som vill agera och ta Din del av det gemensamma ansvaret kostnadsfri handledning och rådgivning för handling.

Tillsammans Mot Droger och Våld har engagerat en mångsidig expertpanel som kan besvara Dina frågor. Passa på och ställ frågor! Alla frågor besvaras skriftligen så glöm inte adressen.

11 + 3 =