LÖSNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV (CYBER)MOBBNING BLAND UNGDOMAR

Vad är (cyber)mobbning?

Mobbning är inget nytt fenomen i vårt samhälle. Det finns referenser till mobbning, vanligtvis bland barn i skolåldern, i publicerade psykologiartiklar så tidigt som på 1800-talet.

Mobbning definieras som alla oönskade beteenden som är aggressiv och inkluderar en maktobalans, såsom fysisk styrka eller hot, att hävda kontroll eller skada någon annan.

 

Lösningar och förebyggande av cyber-mobbning bland ungdomar (1)