Europeisk narkotikarapport

Sedan i början av 2020 har covid-19-pandemin påverkat våra liv på ett dramatiskt sätt, i taktmed att länder i Europa och över hela världen har tvingats införa aldrig tidigare skådadeåtgärder för att skydda folkhälsan. Narkotikaproduktionen, -distributionen och -användningensamt handeln med narkotika har också påverkats av denna kris.

Europeisk narkotikarapport (EDR) 2021: Trender och utveckling, ger en överblick över denna utveckling och presenteraraktuella uppgifter och statistik från våra nationella partner, med stöd av Statistical Bulletin. Denna rapport ger en sammanfattande översikt i ett kortfattat format med innehållsrika diagram och med länkar till ytterligare information från EMCDDA på webben.

 

Europeisk narkotika rapport 2021

Europeisk narkotikarapport

I sammanfattningen av huvudfrågor i Europeisk narkotikarapport 2020, som finns på 24 språk, presenteras ett urval av de främsta fynden från EMCDDA:s senaste analys av narkotikasituationen i Europa, utvalda efter deras politiska relevans och allmänintresse.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av rapporten.

 

Europeisk narkotika rapport 2020

Europeisk narkotikarapport

Det är med stor glädje vi nu lägger fram EMCDDA:s viktigaste publikation,Europeisk narkotikarapport 2019: Trender och utveckling.

Rapporten innehåller en analys av de senaste uppgifterna om narkotikasituationen och åtgärderna för att hantera den i Europeiska unionen, Norge och Turkiet.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av rapporten.

 

Europeisk narkotika rapport 2019

Europeisk narkotikarapport

Det är ett nöje att lägga fram ECNN:s senaste analys av narkotikasituationen i Europa. Europeisk narkotikarapport 2018: trender och utveckling ger en läglig inblick i Europas narkotikaproblem och svar på dessa problem. Vår flaggskeppsrapport bygger på en grundlig granskning av europeiska och nationella data som belyser framväxande mönster och problem.

I år åtföljs den på nätet av 30 landsspecifika narkotikarapporter och resurser i form av heltäckande data och grafik, vilket gör att man kan få en överblick för varje land.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av rapporten.

 

Europeisk narkotika rapport 2018

Europeisk narkotikarapport

Det är med stor glädje vi nu presenterar EMCDDA:s viktigaste publikation, Europeisk narkotikarapport 2017: Trender och utveckling, som innehåller de senaste uppgifterna om narkotikasituationen och motåtgärderna i Europa.

Rapporten ger innehållsrik och flerskiktad information och analys som bygger på senaste kända data och statistik som vi fått från våra nationella partner.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av rapporten.

 

Europeisk narkotika rapport 2017