Att sluta skada sig själv

Fundera på vilka situationer som gör att du vill skada dig själv. Många gånger kan det behövas professionell hjälp. Berätta gärna för någon hur du mår. Du kan sluta skada dig själv. Så småningom ska du försöka hitta andra sätt att hantera dina känslor på.

Det finns nästan alltid ett syfte med att du skadar dig själv. Hjälper det dig att hantera svåra känslor och tankar? Vill du visa andra för att få dem att förstå hur kämpigt du har det?

Att skada sig själv hjälper oftast bara för stunden. Det innebär nästan alltid att problemen blir större och större på lång sikt. Att skada dig själv kan rent av hindra dig från att hitta andra sätt att hantera dina känslor.

Här får du några tips på vad du kan göra för att sluta skada dig själv.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av vårt infomaterial.

 

Att sluta skada sig själv

Nätdroger

Nätdroger är ett diffust begrepp och saknar en tydligt definition. Dels avser det droger som går att beställa över internet, men ofta köps de på samma sätt som andra droger via langare. De är ofta framställda på kemisk väg, s.k. syntetiska droger och har en centralstimulerande verkan eller en effekt som påminner om det rus man får vid intag av cannabis. Typisk för nätdroger är att de ständigt förändras lite för att undvika att bli narkotikaklassade.

Alla droger är kemi. Sverige klassar preparaten som narkotika utifrån preparatets kemiska sammansättning. Om ett preparat förändras och ges nytt namn är det inte automatiskt narkotikaklassat. Drogers farlighet kan alltså inte bedömas utifrån om de är narkotikaklassade eller inte. Ett nytt icke narkotikaklassat preparat kan rentav vara farligare, då det är helt oprövat och inget vet något alls om dess effekter på människan.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av vårt infomaterial.

 

Nätdroger

Vanligaste drogerna i Sverige

Fastän de allra flesta känner till riskerna med olika droger finns det flera droger, som är så vanliga att de flesta människor inte ser dem som droger längre. Det har med vår kultur att göra. Sverige har många invandrare och de har en helt annan syn på droger än de som är födda eller uppvuxna i Sverige.

Att kunna svara på vilka som är de vanligaste drogerna i Sverige är inte helt enkelt bland annat på grund av det, men vi gör ett försök.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av vårt infomaterial.

 

Vanligaste drogerna i Sverige

Beroende och missbruk

Att vara beroende handlar mest om hur droger påverkar och förändrar hjärnan.

Missbruk handlar mer om hur användandet av olika droger påverkar personens liv negativt i olika avseenden.

Vänligen klicka på den blå länken nedan för att ta del av vårt infomaterial.

 

Beroende och missbruk