Online Workshop

Kränkningar och mobbning på internet och sociala medier.

Vår Online Workshop som består av 8 olika projekt, är temat de allt mer ökande kränkningarna och mobbning på internet och sociala medier.

Projekt 1, 2, 3 och 4 finns nu tillgängliga och kostnadsfria för skolor i Sverige. 

Studiematerialet är anpassat för barn i åk 7-9 samt gymnasiet.

Vår Online Workshop består av:

– Högt kvalitativa filmer.

– PDF-dokument som belyser temat ur ett flertal synvinklar.

I och med vår Online Workshop, kränkningar och mobbning på internet och sociala medier, tillhandahåller vi pedagogerna ett kvalificerat, åldersanpassat och kostnadsfritt redskap lämplig inom modern undervisning.

Projekt 1, 2, 3 och 4 finner ni i menyn under rubriken ”för skolan”.