Videoserie - "Drogernas verkliga ansikte"

Vi är i förberedelsefasen av vår realistiska videoserie ”Drogernas verkliga ansikte”. Vi följer långtidsmissbrukare under en viss tid och ger en osminkad inblick i deras vardag.

Så den här videoserien är inte en historia i stil med ”Jag var en drogmissbrukare och jag klarade det”, utan visar uttryckligen verkligheten för de flesta drogmissbrukare.

Självklart är denna videoserie också kostnadsfri för skolorna.

Tillgängligt läsåret 22/23